Odzyskiwanie danych z macierzy – CENNIK

Przedstawiamy państwu przybliżone ceny analiz macierzy raid.

 

Analiza macierzy RAID 0:
Struktura plików oparta na systemach Windows FAT/FAT32/NTFS/NTFS5 (windows serwer 2000/2003/2008/2016/winXP/Vista/win7/win8,8.1/win10)
Analiza macierzy Raid 0 standard – ilość dysków w macierzy – 2 szt. 300 PLN
Analiza macierzy Raid 0 niestandardowa – za każdy dodatkowy dysk 150  PLN
Struktura plików oparta na systemach Linux , Unix , MacOs , Novell i innych. (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM)
Analiza macierzy Raid 0 standard – ilość dysków w macierzy – 2 szt. 600 PLN
Analiza macierzy Raid 0 niestandardowa – za każdy dodatkowy dysk 300 PLN
Analiza macierzy RAID 1:
Struktura plików oparta na systemach Windows FAT/FAT32/NTFS/NTFS5 (windows serwer 2000/2003/2008/2016/winXP/Vista/win7/win8,8.1/win10) 
Analiza macierzy Raid 1 standard – ilość dysków w macierzy – 2 szt. 300 PLN
Analiza macierzy Raid 1 niestandardowa – za każdy dodatkowy dysk 150  PLN
Struktura plików oparta na systemach Linux , Unix , MacOs , Novell i innych. (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM) 
Analiza macierzy Raid 1 standard – ilość dysków w macierzy – 2 szt. 600 PLN
Analiza macierzy Raid 1 niestandardowa – za każdy dodatkowy dysk 300 PLN
Analiza macierzy RAID 5:
Struktura plików oparta na systemach Windows FAT/FAT32/NTFS/NTFS5 (windows serwer 2000/2003/2008/2016/winXP/Vista/win7/win8,8.1/win10) 
Analiza macierzy Raid 5 standard dyski SATA – ilość dysków w macierzy – 3 szt. 500 PLN
Analiza macierzy Raid 5 niestandardowa dyski SATA – za każdy dodatkowy dysk 300  PLN
Analiza macierzy Raid 5 standard dyski SCSI – ilość dysków w macierzy – 3 szt. 800 PLN
Analiza macierzy Raid 5 niestandardowa dyski SCSI – za każdy dodatkowy dysk 350  PLN
Analiza macierzy Raid 5 standard dyski SAS – ilość dysków w macierzy – 3 szt. 1000 PLN
Analiza macierzy Raid 5 niestandardowa dyski SAS – za każdy dodatkowy dysk 500  PLN
Struktura plików oparta na systemach Linux , Unix , MacOs , Novell i innych. (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM) 
Analiza macierzy Raid 5 standard dyski ATA/SATA – ilość dysków w macierzy – 3 szt. 1200 PLN
Analiza macierzy Raid 5 standard dyski ATA/SATA – za każdy dodatkowy dysk 500 PLN
Analiza macierzy Raid 5 standard dyski SCSI/SAS – ilość dysków w macierzy – 3 szt. 2000 PLN
Analiza macierzy Raid 5 niestandardowa dyski SCSI/SAS – za każdy dodatkowy dysk 800 PLN
Analiza macierzy RAID 10:
Struktura plików oparta na systemach Windows FAT/FAT32/NTFS/NTFS5 (windows serwer 2000/2003/2008/2016/winXP/Vista/win7/win8,8.1/win10) 
Analiza macierzy Raid 10 standard – ilość dysków w macierzy – 4 szt. 600 PLN
Analiza macierzy Raid 10 niestandardowa – za każdą dodatkową parę dysków 300 PLN
Struktura plików oparta na systemach Linux , Unix , MacOs , Novell i innych. (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM) 
Analiza macierzy Raid 10 standard – ilość dysków w macierzy – 4 szt. 1200 PLN
Analiza macierzy Raid 10 niestandardowa – za każdą dodatkową parę dysków 600 PLN

 

Uszkodzenia logiczne RAID 0 
Struktura plików oparta na systemach Windows FAT/FAT32/NTFS/NTFS5 (windows serwer 2000/2003/2008/2016/winXP/Vista/win7/win8,8.1/win10)
Uszkodzenie logiczne macierzy RAID 0 od 800 PLN
Struktura plików oparta na systemach Linux , Unix , MacOs , Novell i innych. (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM)
Uszkodzenie logiczne macierzy RAID 0 od 1500 PLN
Uszkodzenia logiczne RAID 1 
Struktura plików oparta na systemach Windows FAT/FAT32/NTFS/NTFS5 (windows serwer 2000/2003/2008/2016/winXP/Vista/win7/win8,8.1/win10) 
Uszkodzenie logiczne macierzy RAID 1 od 800 PLN
Struktura plików oparta na systemach Linux , Unix , MacOs , Novell i innych. (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM)
Uszkodzenie logiczne macierzy RAID 1 od 1500 PLN
Uszkodzenia logiczne RAID 5 
Struktura plików oparta na systemach Windows FAT/FAT32/NTFS/NTFS5 (windows serwer 2000/2003/2008/2016/winXP/Vista/win7/win8,8.1/win10) 
Uszkodzenie logiczne macierzy Raid 5 od 1500 PLN
Struktura plików oparta na systemach Linux , Unix , MacOs , Novell i innych. (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM) 
Uszkodzenie logiczne macierzy Raid 5 od 3000 PLN
Uszkodzenia logiczne RAID 10 
Struktura plików oparta na systemach Windows FAT/FAT32/NTFS/NTFS5 (windows serwer 2000/2003/2008/2016/winXP/Vista/win7/win8,8.1/win10) 
Uszkodzenie logiczne macierzy Raid 10 od 800 PLN
Struktura plików oparta na systemach Linux , Unix , MacOs , Novell i innych. (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM) 
Uszkodzenie logiczne macierzy Raid 10 od 1500 PLN
Uszkodzenia logiczne – maszyny wirtualne 
Struktura plików oparta na systemach Windows FAT/FAT32/NTFS/NTFS5 (windows serwer 2000/2003/2008/2016/winXP/Vista/win7/win8,8.1/win10) 
Odzyskiwanie danych z maszyn wirtualnych stojących na Raid 5 od 3000 PLN
Struktura plików oparta na systemach Linux , Unix , MacOs , Novell i innych. (BtrFS, XFS, JFS, UFS, ZFS, HFS, HFS+, EXT2/3/4, ReiserFS, LVM) 
Odzyskiwanie danych z maszyn wirtualnych stojących na Raid 5 od 5000 PLN

 

Uszkodzenia mechaniczne macierzy RAID

Uszkodzenia mechaniczne RAID 0
Cena jest sumą prac nad odzyskiwaniem danych z dysków oraz prac związanych z odbudową macierzy. Cennik odzyskiwania danych z dysków jest  TUTAJ
Jeżeli odzyskiwanie danych z dysków nie zakończy się sukcesem klient nie będzie ponosił żadnych opłat z wyjątkiem kosztów ekspertyzy (jeśli wyrazi na nią zgodę).
Uszkodzenia mechaniczne RAID 1
Cena jest sumą prac nad odzyskiwaniem danych z dysków oraz prac związanych z odbudową macierzy. Cennik odzyskiwania danych z dysków jest  TUTAJ
W przypadku dostarczenia macierzy, w której na żadnym z dysków nie można uzyskać dostępu do danych, bez przeprowadzenia operacji odzyskiwania danych, klient zobligowany jest wskazać nośnik, który jako pierwszy będzie poddany procesom odzyskiwania danych wg cennika dotyczącego odzyskiwania danych z dysków twardych, a gdy okaże się że dane są na drugim dysku to cena usługi będzie składową cen za odzyskiwanie danych z obu tych dysków. Akceptacja prac zobowiązuje klienta do poniesienia kosztów odzyskiwania danych z dysku, na którym może ich nie być.
Uszkodzenia mechaniczne RAID 5
Cena jest sumą prac nad odzyskiwaniem danych z dysków oraz prac związanych z odbudową macierzy. Cennik odzyskiwania danych z dysków jest  TUTAJ
W przypadku dostarczenia macierzy składającej się z 3 nośników, na której dwóch dyskach nie można uzyskać dostępu do danych, bez przeprowadzenia operacji odzyskiwania danych, klient zobligowany jest wskazać nośnik, który jako pierwszy będzie poddany procesom odzyskiwania danych wg cennika dotyczącego odzyskiwania danych z dysków twardych, a gdy okaże się że dane są na drugim dysku to cena usługi będzie składową cen za odzyskiwanie danych z obu tych dysków. Akceptacja prac zobowiązuje klienta do poniesienia kosztów odzyskiwania danych z dysku, na którym może ich nie być lub są nieaktualne z powodu odłączenia się wcześniejszego od macierzy.
Uszkodzenia mechaniczne RAID 10
Cena jest sumą prac nad odzyskiwaniem danych z dysków oraz prac związanych z odbudową macierzy. Cennik odzyskiwania danych z dysków jest  TUTAJ
W przypadku dostarczenia macierzy składającej się z dwóch par nośników, na której dwóch dyskach nie można uzyskać dostępu do danych, bez przeprowadzenia operacji odzyskiwania danych, klient zobligowany jest wskazać parę, która jako pierwsza będzie poddana procesom odzyskiwania danych wg cennika dotyczącego odzyskiwania danych z dysków twardych, a gdy okaże się że dane są na drugiej parze dysków to cena usługi będzie składową cen za odzyskiwanie danych z obu tych par. Akceptacja prac zobowiązuje klienta do poniesienia kosztów odzyskiwania danych z dysku, na którym może ich nie być lub są nieaktualne z powodu odłączenia się wcześniejszego od macierzy.

 Wszystkie podane ceny są kwotami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wys. 23%