EKSPERTYZA DYSKU

Ekspertyza dysku przeprowadzana jest w przypadku najpoważniejszych usterek nośników, kiedy w wyniku analizy nie można jednoznacznie określić możliwości odzyskania danych.

Najczęściej dotyczy to sytuacji, kiedy dysk nie pracuje już na oryginalnych podzespołach i konieczna jest wymiana na sprawne z dysku donora (dawcy podzespołów) o parametrach identycznych do dysku uszkodzonego.

Sama ekspertyza stanowi wstęp do procesu odzyskiwania danych i ma na celu ustalenie szans na jego powodzenie. Jednocześnie, wraz z informacją o konieczności przeprowadzenia prac związanych z ekspertyzą, klient otrzymuje informację o przewidywanych kosztach odzyskiwania danych.

Wykonanie ekspertyzy jest płatne w kwocie 150 zł netto, powiększonej o koszt zakupu dysku donora – służącego jako dawca części zamiennych.

Koszt ekspertyzy nie podlega zwrotowi w przypadku niepowodzenia operacji, jednakże jednocześnie jest to jedyny koszt jaki ponosi klient w przypadku stwierdzenia braku możliwości przywrócenia dostępu do danych.

 

By dowiedzieć się więcej zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie państwa pytania w tym uzupełnią informacje dotyczące tematy jakim jest EKSPERTYZA DYSKU. Tel 24h to 663-690-690