Tajemniczy RAID… co to takiego

Część 1: Czym jest RAID?
RAID – nadmiarowa macierz niezależnych dysków – to forma pamięci masowej, która konsoliduje wiele dysków twardych w jedną jednostkę w celu zwiększenia wydajności lub redundancji danych. Czasami dotyczy to obu scenariuszy.

Dane są przesyłane za pośrednictwem dysków, a każda ścieżka jest nazywana poziomem RAID. Każdy układ otrzymuje własną nazwę, na przykład RAID 1 lub RAID 0, a każdy poziom równoważy kluczowe cele dotyczące pojemności, dostępności, niezawodności i wydajności. Poziom wyższy niż RAID 0 chroni system przed odczytem błędów i całych awarii dysków twardych.

Część 2: Różne poziomy RAID
Wszystkie poziomy są ważne i musisz wiedzieć, który z nich ma zastosowanie do odzyskiwania danych z RAID.

RAID 0 – Dystrybucja: Plik można odczytać z wielu dysków, co pozwala na większą pojemność i szybkość. Jest znany jako przeplot i zapewnia lepszą wydajność. Nie może jednak zapewnić redundancji, kopiowania danych ani przechowywania informacji o parzystości. Oba dyski wyglądają jak jeden, więc gdy jeden jest uszkodzony, występuje utrata danych, ponieważ tablica jest uszkodzona. Ten poziom RAID jest zwykle używany do buforowania na żywo, gdy prędkość jest ważniejsza niż utrata danych.

Liczba dysków: minimum 2 – Zalety: lepsza wydajność – Wady: brak nadmiarowości. Kiedy jest używany w biznesie, umożliwia transmisję na żywo.

RAID 1 – Powielanie: Dwa dyski można czytać i pisać w tym samym czasie, a ich celem jest zapewnienie nadmiarowości. Pozostałe dyski nadal mogą być używane, jeśli którykolwiek z nich w tablicy się uszkodzi. Uszkodzony zostaje poddany wymianie a zawierająca dane replika drugiego dysku zostaje zrekonstruowana na nowym. Jest to poziom do wykorzystania do utworzenia magazynu awaryjnego.

Zaletą jest to, że są potrzebne co najmniej 2 dyski z tolerancją na uszkodzenia i łatwym odzyskiwaniem danych, a wadą jest wyższy koszt megabajtów.

RAID 5 – dystrybucja parzystości: podobnie jak w przypadku RAID 0 bloki danych są wysyłane na wiele dysków, ale tutaj można również przechowywać dane parzystości. Tutaj jest szybkość i dane mogą być przechowywane na wszystkich dyskach. Uszkodzony dysk przesyła dane do innych i potrzebna jest tylko jedna trzecia pojemności dysku.

Wymagane są co najmniej 3 dyski. Korzyści obejmują odporność na uszkodzenia i lepszą wydajność. Wadami są spadek wydajności i serwerów wykonujących operacje zapisu z powodu nadwyżki parzystości.

RAID 6 – split z podwójnym parzystością: Jest podobny do RAID 5, ale z większą niezawodnością z powodu dodatkowego bloku parzystości. Nawet jeśli dwa dyski zawiodą jednocześnie, tablica pozostaje nienaruszona.

Wymagane są minimum 4 dyski. Zaletą jest zwiększona nadmiarowość w porównaniu do RAID 5, a wadą jest obniżona wydajność, chociaż jest idealna między innymi dla serwerów aplikacji.

RAID 10 – Dystrybucja i kopiowanie: Jest to połączenie RAID 1 i 0 zapewniające najlepszą wydajność RAID 0 i nadmiarowość RAID 1.

Wymagane są co najmniej 4 dyski, a zaletami są odporność na awarie i dobre działanie, a wadami są wysokie koszty i mniejsza pojemność.